1. Rekreační korčuliari - Podpora členkov - Stupeň tuhosti 15-25

5 produkty

5 produkty


  • Dobré rekreačné korčule pre všetky vekové, výškové a hmotnostné kategórie.
  • Podpora členkov s hodnotením tuhosti medzi 15-25
  • Úroveň zručnosti: Základné kroky, kĺzanie, zastavovanie, hladenie vpred, základné hrany.